Tillsynen.se - en modulär tillsynsportal för dagens och framtida behov

ETT LYCKAT RESULTAT

Enkelt, snabbt och metodiskt. Så här arbetar vi:

1. FÖRANKRING
HOS ANVÄNARNA

Delaktighet vid informationsmöten. Skapa gemensam förståelse för vad som ska göras och varför.

2. UTBILDNING AV
HANDLÄGGARNA

Tillsynsmyndighetens ansvariga personer får en lättförståelig utbildning i hur systemet fungerar.

3. TILLSYNEN.SE
 

Systemet anpassas för ändamålet och öppnas för användning.

4. ANVÄNDARNA
INTRODUCERAS

Alla får tillgång till en digital utbildning och kunskaper om aktuella lagar och regler.

5. UPPFÖLJNING
AV ANVÄNDANDET

Systemet visar vilka som har börjat använda systemet, övriga kontaktas för en påminnelse.

6. TILLSYNSBESÖK
/ KONTROLL

Tillsynsmyndigheten använder digitala protokoll och får tillgång till underlag och information.

7. SUPPORT
 

Under uppstartsprocessen finns en kontaktperson tillhands, sen tar vår kunniga support över.

8. ALLTID UPPDATERAT
 

Ett webbaserat system som alltid är uppdaterat och som anpassas efter lagändringar utan avbrott.EN TRYGGHET FöR ALLA

I Sverige finns det lagar och regler för hur samhället ska fungera. Några av dessa är skyddslagar och innebär att de ska skydda oss medborgare. När vi tittar på områden som tobaks- och alkoholförsäljning eller rökfria miljöer är det relativt enkelt att se och förstå behovet av skyddslagar. Men precis som i många andra områden behövs utbildning och uppföljning för att se till att syftet uppnås. Att genomföra utbildning och uppföljning kräver stora resurser som ofta saknas, vilket inte sällan leder till direkta lagbrott och en stor samhällsmässig förlust. Varje år avlider 12 000 svenskar i tobaksrelaterade sjukdomar och den årliga kostnaden beräknas till 30 miljarder kronor.

 

Vi har under många år arbetat med tillsynsfrågor och funnit ett arbetssätt som fungerar!
Att ge tillsynsmyndigheter verktyg för att enklare kunna sköta sin tillsyn och samtidigt erbjuda riktigt stöd för de som kontrolleras (t ex restauranger, tobaksbutiker, skolor) har visat sig vara en effektiv metod för att nå framgång inom detta område. Att framgångsrikt och effektivt driva ett sådant arbete utan digitala hjälpmedel har också bevisat sig inte fungera.

Digitalisering

"Digitaliseringens framfart de senaste decennierna har varit snabb och haft stor betydelse för samhällsutvecklingen. Det är hög tid för kommuner, landsting och regioner att ta vara på det förändringstryck som digitaliseringen ger och dra full nytta av möjligheterna bland annat för att klara välfärdens framtida finansiering och tillmötesgå människors förväntningar."  Sveriges Kommuner och Landsting

DET DIGITALA ARBETSSÄTTET

Det som idag kräver tid, resurser och kunskap behöver förenklas. Inte i den mening att nivån sänks – tvärtom. Genom att använda digitala lösningar som underlättar och förenklar och samtidigt höjer kunskapsnivåerna, uppnås ett framgångsrikt arbete både på kort och lång sikt.

tillsynen.se

 
Tillsynen - modulära moduler för aktuella och framtida behov

 

Ett webb-baserat system som alltid är uppdaterat och anpassas efter lagändringar utan avbrott.


Följande funktioner ingår:

 


- Informationskanal: nyheter och information
- Meddelandefunktion
- Kontaktuppgifter / Register över försäljningsställen
- Beställningsfunktion
- Personal-/Användarhantering

- Anmälan/avanmälan
- Egenkontrollprogram
- Tillsyn
- E-utbildning: Folköl, Tobak - grund och Tobak - butiksansvarig

- Anmälan/avanmälan
- Egenkontrollprogram
- Tillsyn
- E-utbildning

- Egenkontrollprogram
- Kontroll

- Anmälan/avanmälan
- Handlingar
- Serveringsansvarig
- Checklistor för ordningsvakter
- E-utbildning: Alkoholservering - personal och ordningsvakter
- E-utbildning: Alkoholservering - extra personal och säsongsanställda

- Egentillsyn
- Tillsynsprotokoll
- E-utbildning; Rökfri skolgård