Tillsynen.se - en modulär tillsynsportal för dagens och framtida behov

Vill du som ansvarig för skolan arbeta för en rökfri skolgård?

Tillsammans med länsstyrelser har vi arbetat fram en anpassad webbplats som ger skolan snabba och effektiva verktyg som underlättar arbetet med rökfria skolgårdar. Exempelvis:

· En gång per år genomgår all personal en digital kurs i tobakslagen (ca 15 min per person/år).

· Mallar och dokument som stödjer ansvarig rektor att uppfylla lagkraven.

· Fördjupningsmaterial för stöd i det fortsatta förebyggande arbetet.

För skolan är detta en möjlighet att få tillgång till ett digitaliserat arbetssätt som förenklar arbetet med rökfria skolgårdar.

Genom en webbplats kan all personal på skolan säkerställa sina kunskaper i tobakslagen genom en kurs. För rektor finns också kontrolldokument som används för att säkerställa skolans efterlevnad av lagen.

För mer information är du välkommen att kontakta oss direkt:


Ulf Jonsson
070-884 17 82

Skicka e-post